صفحه ۴۴۶

6 - برخی معتقدند عوامل و افرادی بین شما و حضرت آیت الله خمینی ایستادند که بعدها "میوه چین انقلاب" شدند. نظر شما در این مورد چیست ؟

من نمی خواهم از افراد خاصی نام ببرم؛ اما به طور اجمال عوامل و جریانی بخصوص در وزارت اطلاعات در این میان تفتین می‎کردند و گزارشات غیر واقعی را در مورد من و بیت اینجانب به آیت الله خمینی می‎دادند تا بتوانند ذهنیتی را برای ایشان درست کنند و به مقاصد خود برسند و متأسفانه به آن موفق شدند.

7 - برای همسر آقای گنجی نوشته اید از آنچه بر این خانواده می‎رود احساس شرمندگی می‎کنید. مهمترین انتقادی که به شخص خودتان در ارتباط با مجموعه جریانات انقلاب وارد می‎دانید و بابت آن احساس ناخوشایندی دارید چیست ؟

اینجانب خود را مبرا از عیب و ایراد نمی دانم و از انتقاد منصفانه دیگران نسبت به خود استقبال می‎کنم و در نوشته ها و مصاحبه ها این موضوع را به دفعات یادآور شده ام. و در رابطه با مجموعه جریانات انقلاب انتقاداتی را بر خود وارد می‎دانم که بیان آنها در این مختصر نمی گنجد و شاید در فرصت دیگری در اختیار همگان قرار داده شود.

هیچ یک از ما معصوم نیستیم؛ از رسول خدا(ص) نقل شده: "کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون" همه اولاد آدم خطاکارند، و بهترین خطاکاران توبه کنندگان می‎باشند.

[ دستاوردهای انقلاب ]

8 - امروز از آنچه شما به عنوان "انقلاب اسلامی" می‎شناختید و بدان باور داشتید چه باقی مانده است ؟

9 - امروز از آنچه شما به عنوان "جمهوری اسلامی" می‎شناختید و آرزومند آن بودید چه باقی مانده است ؟

ناوبری کتاب