صفحه ۴۴۵

[ اولین انحراف در اصول انقلاب ]

4 - اولین انحرافات و مهمترین انحرافات از نظامی که مورد نظر شما بود، از کی و در چه مصداقهایی آغاز شد؟

اجمالا بروز اولین انحراف از تندرویهایی آغاز شد که در دادگاههای انقلاب توسط افراد احساساتی و تند اعمال گردید و متأسفانه بسیاری از قضات شرع را تحت تأثیر قرار دادند و از سوی آنها احکام بیجایی درباره اعدام و مصادره اموال صادر شد. در این باره در کتاب خاطرات مطالبی را آورده ام. البته بخشی از تندرویهای سالهای اول انقلاب، معلول شرایط انقلاب و در واکنش به مظالمی بود که در رژیم گذشته صورت گرفته بود؛ اما تدبیر صحیح و عدالت مورد سفارش قرآن اقتضا می‎کرد که مسئولین کشور با نظارت دقیق تر بر جریان امور با تندرویها برخورد و از تضییع حقوق افراد جلوگیری کنند. یکی دیگر از انحرافات عمده، مطلق گرایی و تصویب مطلق اندیشه و گفتار و کردار برخی شخصیت های انقلاب بود که عرصه را برای ابراز هرگونه فکر دیگری به شدت تنگ نمود و باب نقد و بررسی را مسدود کرد.

5 - اولین حادثه ای که شما را در موضع پرسش نسبت به روند جریانات قرار داد کدام بود؟ همان گونه که در پاسخ پرسش سوم اشاره کردم اعدامها و مصادره های بیجا که توسط دادگاه انقلاب انجام می‎شد و نیز رفتار غیرعادلانه بسیاری از بازجوها با متهمان و زندانیان جزو اولین چیزهایی بود که مرا نسبت به جریان امور کشور حساس نمود و سرانجام احساس وظیفه شرعی و عقلی کرده و اقداماتی را انجام دادم، که از آن جمله اعزام نمایندگان ویژه به داخل زندانها جهت کسب اطلاعات دقیق و برخورد با متخلفین و نیز تشکیل دادگاه عالی انقلاب و هیئت عفو زندانیان بود. دادگاه عالی انقلاب را که با هماهنگی مرحوم آیت الله خمینی تشکیل دادم موجب نجات جان هزاران انسان گردید که به ناحق محکوم به اعدام شده بودند، و حکم آنان توسط این دادگاه نقض شد.

ناوبری کتاب