صفحه ۴۳۵

ضربه های پی درپی بر چهره اسلام وارد می‎سازد، انتظار می‎رود علمای اعلام و نخبگان کشورها و سازمان کنفرانس اسلامی چاره ای بیندیشند و به صرف محکوم کردن لفظی قناعت نکنند. و مهمتر از هر اقدامی باید با یک حرکت عمیق، ریشه های تفکری که اسلام و سایر ادیان الهی را ابزار خشونت و پایمال کردن حقوق انسانی معرفی می‎کند خشکاند، و ادیان آسمانی را از این قرائت انحرافی که مشتی جاهل یا مزدور به آن تمسک می‎کنند نجات داد.

اینجانب ضمن همدردی با خانواده هایی که در اثر این گونه اعمال تروریستی عزیزان خود را از دست داده اند از خداوند قادر متعال برای همه ملت های جهان صلح و آرامش و امنیت و همبستگی را مسألت می‎نمایم.

4 جمادی الثانیة 1426 - 1384420
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب