صفحه ۴۳۴

مسلمانان جهان از این جنایات متنفر و بیزار می‎باشند. اساسا در اسلام ترور محکوم است، و بر اساس حدیثی معتبر پیامبراکرم (ص) از آن با صراحت نهی کرده اند: "نهی رسول الله عن الفتک" و امام صادق (ع) فرمودند: "الاسلام قید الفتک". (کافی، ج 7، ص 375). کرامت همه انسانها مورد تأکید قرآن و پیشوایان اسلام قرار گرفته است؛ در قرآن کریم می‎خوانیم: (و لقد کرمنا بنی آدم...) (سوره اسراء، آیه 70). و حضرت علی (ع) هنگام گماردن مالک اشتر به حکومت مصر بر حقوق همنوعان غیرمسلمان در حکومت اسلامی نیز تأکید کرده و فرموده است: "و أشعر قلبک الرحمة للرعیة، والمحبة لهم واللطف بهم... فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق" رحمت و محبت و لطف نسبت به مردم را در عمق دل خود قرار بده، زیرا مردم یا هم کیش تو هستند و یا هم نوع تو. (نهج البلاغه عبده، نامه 53).

اینجانب به ملت انگلستان و سایر ملت ها یادآور می‎شوم مبادا در دامی گرفتار شوند که دشمنان اسلام برای تخریب چهره واقعی اسلام و مسلمانان و ایجاد فشار بر مسلمانان ساکن اروپا و آمریکا درست کرده اند، و این جنایات را به نام اسلام و مسلمانان تلقی نمایند. (و لا یجرمنکم شنئان قوم علی ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی) (سوره مائده، آیه 8) "مبادا پستی و دنائت گروهی شما را به بی عدالتی سوق دهد؛ عدالت پیشه کنید که آن به پرهیزکاری نزدیک تر است". نباید جنایات گروهی مشکوک موجب خروج از مرز عدالت در مورد دیگران شود؛ همان گونه که ما مسلمانان جنایات برخی از حاکمان مسیحی در طول تاریخ را نسبت به مسلمانان و انسانهای بی گناه، یا جنایات صهیونیست ها نسبت به زنان و کودکان فلسطینی را به حساب ادیان مسیحیت و یهود نمی گذاریم و این دو دین آسمانی و پیروان آنها را از این جنایات مبرا می‎دانیم، انتظار نداریم پیروان این ادیان رفتار عده ای کج اندیش و جنایتکار را به نام اسلام تلقی کنند و مسلمانان بی گناه را هدف انتقام خود قرار دهند.

با وضعیت ناگواری که امروزه تروریسم پیش آورده است و هر روز بی گناهانی را در عراق و افغانستان و آمریکا و اروپا و سایر مناطق به خاک و خون می‎کشد و

ناوبری کتاب