صفحه ۴۳۳

«101» پیام در رابطه با انفجارات لندن

1384420
( بسم الله الرحمن الرحیم)

مردم آزاده جهان - پس از سلام و تحیت:

انفجاراتی که پیوسته در کشورهای عراق و افغانستان و یمن و اسپانیا و کنیا و سایر کشورها و اخیرا در شهر لندن انجام شده و موجب کشته و زخمی شدن بسیاری از انسانهای بی گناه شده است به طور قطع با هیچ منطق انسانی و با هیچ دین و آیین آسمانی سازگار نیست و مورد انزجار و نفرت هر انسان با وجدان و منصف قرار می‎گیرد. این که صدها زن و مرد و کودک بی گناه هدف خشم و کینه عده ای از خدا بی خبر واقع و ناجوانمردانه به خاک و خون کشیده شوند، از صحنه های تلخ تاریخ بشریت است که متأسفانه در طول تاریخ بارها تکرار شده است.

از این مصیبت تأسف بارتر این که این جنایات هولناک به نام اسلام عزیز - دین رحمت و عطوفت - انجام می‎شود. و در اثر آنها امروز جهان اسلام در معرض اتهامی بزرگ قرار گرفته است و افراد و گروههایی که روزگاری آلت دست بعضی قدرتها بودند با سوءاستفاده از مقدسات اسلام، چهره این دین را - که پیامبرش در قرآن (رحمة للعالمین) (سوره انبیاء، آیه 107) معرفی شده و یکصد و سیزده سوره قرآن با (بسم الله الرحمن الرحیم) شروع گردیده است - به صورت یک دین خشن و خونریز معرفی می‎کنند.

اینجانب همان گونه که کرارا یادآور شده ام اکنون نیز رسما اعلام می‎کنم: اسلام با این گونه خشونت ها و کشتارهای وحشیانه صددرصد مخالف است و عموم

ناوبری کتاب