صفحه ۴۳۰

و همان گونه که در رژیم سابق اعمال وابستگان به شاه به حساب او گذاشته می‎شد، اعمال نهادها و ارگانهای مختلف نیز به حساب مقام بالا ثبت می‎شوند.

پس بجاست تا دیر نشده در روشها تجدید نظر شود، زیرا ضرر را از هر جا برگردیم به نفع است.

نکته هفتم: قانون اساسی کشور هرچند خوب تنظیم شده باشد بالاخره محصول افکار یک عده از آقایان غیرمعصوم می‎باشد، پس وحی منزل و غیرقابل تغییر نمی باشد؛ و مرحوم آیت الله خمینی (ره) هنگام ورود به کشور در بهشت زهرا فرمودند: "پدران ما چه حقی داشتند نسبت به سرنوشت ما تصمیم بگیرند؟" هر نسلی حق دارد نسبت به روند سیاسی کشور اظهارنظر کند. لذا اینجانب به عنوان یک شهروند حق دارم نسبت به آینده کشور نظر خویش را ابراز نمایم، هرچند تصمیم جدی با مجموعه نخبگان و متخصصین متعهد می‎باشد.

توجه دارید که اکثریت قاطع مردم ایران مسلمانند و حاکمیت سالم حاکمیت مردم کشور است، و در نتیجه نوع حکومت "جمهوری اسلامی" خواهد بود، یعنی حاکمیت بر اساس آراء طبقات جامعه با رعایت موازین اسلامی، و به تعبیر دیگر "مردم سالاری دینی".

اینک سه راه برای تحقق این معنا پیشنهاد می‎شود:

1 - با انتخابات مردمی و آزاد بدون این که شورای نگهبان یا قدرت دیگری دخالت نماید مجلسی از نمایندگان منتخب همه اقشار و طبقات جامعه تشکیل شود و این مجلس علاوه بر تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی برای مدیریت کشور در مرحله اجرا فردی صالح و لایق را برای مدت معینی انتخاب نماید و اهرمهای قدرت را در اختیار او قرار دهد، و او با نظر مجلس که نمایندگان ملت می‎باشند وزرا و کارگزاران خویش را تعیین و در برابر مجلس پاسخگو باشد؛ و نیز این مجلس برای رعایت اسلامیت قوانین مصوبه و عدم تخلف از موازین اسلامی از بین فقها و مراجع صالح وقت، فردی صالح بلکه اصلح و اعلم آنها و یا شورایی از

ناوبری کتاب