صفحه ۴۲۴

پول های کلان - کینه و دشمنی را بین افراد و گروهها ریشه دار نمایند، و اینها همه برای انتخاب رئیس جمهوری انجام شود که بر حسب قانون اساسی فعلی اهرمهای قدرت را در اختیار ندارد و تصمیم گیرنده در مسائل مهم کشور مقام دیگری است، به نظر می‎رسد این انتخابات سرنوشت کشور را تعیین نمی کند و به زحمت هایش نمی ارزد، بویژه اگر فرضا مقام بالا و اشخاص وابسته به او در نهادهای مختلف محرمانه از کاندیدای خاصی حمایت نمایند و عملا او انتخاب شود، که در این صورت فعالیت های مردم و رقابت های پرهزینه همه لغو و بیهوده خواهد بود. و بالاخره لازم است برای نحوه انتخابات در آینده فکر اساسی کرد، و این قبیل انتخابات ان شاءالله تکرار نشود.

نکته دوم: در کشورهای پیشرفته جهان چنین نیست که هر کس خودسرانه خود را کاندیدا نموده و فعالیت نماید و در نتیجه اموال و نیروهای بسیاری هدر رود؛ بلکه با تشکیل احزاب سیاسی قدرتمند و مردمی از ناحیه عقلا و نخبگان جامعه، کاندیداهای مجلس و رئیس دولت از ناحیه احزاب مشخص می‎شوند و مردم با تحقیق و شناخت به آن کاندیداها رأی می‎دهند. و در نتیجه نمایندگان مجلس و رئیس دولت و وزرای او وابسته به حزب یا احزاب خواهند بود، و در برابر حزب پاسخگو هستند.

و همان گونه که سابقا تذکر داده ام این گونه تشکل و تحزب ماندگار و مستمر امری است واجب و لازم، زیرا همه افراد جامعه در برابر جنایات و مظالم و تضییع حقوق و سلب آزادیها وظیفه و تکلیف دارند و حق ندارند بی تفاوت باشند. و برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی عقل و قدرت فردی کارساز نیست، بلکه عقل و قدرت جمعی نتیجه بخش است، پس تحصیل آن امری است ضروری و لازم، زیرا امر به معروف و نهی از منکر در سطح وسیع جامعه عقلا و شرعا لازم می‎باشد و انجام این وظیفه الهی و وجدانی متوقف است بر تشکل و جمع نیروهای فعال، و به حکم عقل و عقلای جهان مقدمه واجب واجب است.

متأسفانه هنوز در کشور ما مسأله حزب و تحزب سیاسی قدرتمند جا نیفتاده

ناوبری کتاب