صفحه ۴۲۳

جناحی با نیروهای لایق و سابقه دار، و نیز کم کردن حساسیت های جهانی و قدرتهای بزرگ با توجه کامل به مصالح ملی کشور تلاش نماید.

ثانیا: اکنون که رقابت های انتخاباتی به پایان رسیده بر خود - حداقل - به عنوان یک شهروند ایرانی لازم می‎دانم نکته هایی را یادآور شوم، و این حق شرعی و ملی را برای خود و همه افراد و طبقات جامعه ثابت می‎دانم که دیدگاهها و نظریات خویش را دوستانه و مشفقانه ابراز دارند تا با تضارب دیدگاههای مختلف توسط عقل و خرد جمعی، همگی برای اصلاح امور و صلاح آینده کشور در برابر مشکلات و بحرانها و تهدیدهای جهانی تلاش نمایند:

نکته اول: برخلاف نظر برخی از آقایان محترم که این انتخابات را بهترین و سالمترین انتخابات معرفی می‎نمایند، به نظر اینجانب با توجه به شواهد و ادله ای که کاندیداها ارائه کرده اند انتخابات خوبی نبود. با قطع نظر از برخی اعتراضات و تردیدها نسبت به اصل صحت آن، این که بیش از هزار نفر کاندیدا شوند و وزارت کشور و متصدیان را به زحمت اندازند، و با دخالت شورای نگهبان اکثریت قاطع آنان را مردود اعلام نمایند و فقط چند نفر از - به اصطلاح - خودی ها را بپذیرند، و سپس با دخالت مقامات بالا نسبت به برخی مردودین تجدید نظر نمایند، و در این رابطه جو کشور را جو شایعات و اتهامات و جنگ و ستیز قرار دهند، و افراد پذیرفته شده - به جای تبلیغات سالم، عاقلانه و کم هزینه - هر کدام میلیاردها تومان هزینه نمایند، و پول و سرمایه کشور را هرچند مال شخصی خودشان باشد صرف فیلم ها و پلاکاردهای گوناگون و ریخت و پاش ها نمایند، و خیابان ها و دیوارهای شهرها و روستاها را با پخش عکس های مختلف و وعده های تکراری پر نمایند، و در این میان چهره های شناخته شده و بسا خدمتگزار کشور را با پخش اتهامات و جعلیات مشوه نشان دهند، و با پخش جزوه های مشتمل بر تهمت یا اهانت با آبروی بعضی کاندیداها بازی کنند، و در اثر این گونه تبلیغات و رقابت های غیراخلاقی و غیراسلامی - علاوه بر تفریط سرمایه ها و

ناوبری کتاب