صفحه ۴۱۵

«98» مصاحبه دبیر خبرگزاری "رویترز"

1384231
(بسمه تعالی)

من تاکنون درباره انتخابات ریاست جمهوری این دوره اظهارنظر نکرده ام.

تضاد در قانون اساسی در اثر مسئولیت های ریاست جمهوری و عدم قدرت او در مقابل دیگران.

ادامه اشغال عراق توسط آمریکا کار درستی نیست.

اشغال سفارت آمریکا در ایران - با این که همه ما نیز تأیید کردیم - کار درستی نبود.

ادامه قطع روابط با آمریکا به مصلحت کشور نیست. ‏ ‏ ‏

در ابتدا آیت الله العظمی منتظری نسبت به فیلترگذاری سایت خود و بایکوت خبری و تحریمی که نسبت به ایشان در رسانه های داخلی اعمال می‎شود اشاره کردند و از انعکاس بیطرفانه اخبار و مطالب در خبرگزاری رویترز تشکر کردند.

[ انتخابات ریاست جمهوری ]

دبیر خبرگزاری سپس از علت سردی مردم بخصوص جوانها و عدم اشتیاق آنها نسبت به انتخابات ریاست جمهوری جویا شد. آیت الله منتظری اظهار داشتند: من تا حال در موضوع انتخابات ریاست جمهوری این دوره اظهار نظر نکرده ام، و علت آن و نیز علت سردی مردم این است که در قانون اساسی فعلی تضاد وجود دارد.

ناوبری کتاب