صفحه ۴۰۵

مرگ و حساب و کتاب قیامت را فراموش نکنند و به گونه ای رفتار نمایند که از خود نام نیک باقی گذارند.

به امید روزی که - بر حسب اعتقاد ما و اخبار وارده از عترت پیامبر(ص) - با تهیؤ و آمادگی ملت ها، منادی صلح جهانی حضرت مهدی موعود به همراهی حضرت مسیح (ع) ظاهر گردد و جهان را از عدل و داد پر نماید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
15 فروردین 1384 - 24 صفر 1426 - 4 آوریل 2005
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب