صفحه ۳۹۶

«91» پاسخ به پرسش های آقای دکتر نعمت احمدی

13831229
به نام خدا

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی منتظری

با سلام و آرزوی موفقیت و طلب دعای خیر

با توجه به این که کلیه قوانین ایران باید علی الاصول حسب اصل 4 قانون اساسی بر اساس موازین اسلامی باشند و شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام تشکیل شده است، علی الظاهر کلیه قوانین خصوصا قوانینی که به تأیید شورای نگهبان رسیده قطعا منطبق با احکام اسلامی است. از طرفی در منبع احکام اسلامی، یعنی قرآن، تعداد آیات الاحکام مشخص است و بسیاری از قوانین از دیگر منابع اسلامی من جمله احادیث و روایات و فتاوی استخراج شده است.

حال پرسش این است:

س 1 - استخراج احادیث و روایات و نیز به کاربردن فتاوای معتبر، که قاعدتا بر عهده شورای نگهبان است، وظیفه ای است مشکل. این شورا بر اساس کدام رویه منطقی و با کدام استدلال فقهی به اجماع قطعی در پذیرش حدیث و روایت و فتوای صحیح می‎رسند؟ و وظیفه افراد دیگری که با مطالعات مستقل و با تکیه بر عقل فقهی نظر دیگری در مقابل نظریه پذیرفته شده دارند از باب شرعی، نه قانونی چیست ؟

س 2 - بعضی از قوانین که به وسیله شورای نگهبان با احکام اسلامی تطبیق داده شده است و در آیات الاحکام نص خاصی در آن موضوع وجود ندارد، در عمل مواجه با اشکال می‎گردند؛ و اصرار بر اجرای این نوع قوانین، به صرف تصویب، به اعتبار حکم شرعی، چه وظیفه ای را برای کسانی که نظریات فقهی دیگری را پذیرفته اند به وجود می‎آورد؟

ناوبری کتاب