صفحه ۳۹۴

«89» پاسخ به پرسش یکی از ایرانیان خارج از کشور پیرامون تفکیک رهبری دینی از رهبری سیاسی

13831128

پیرو نامه مفصل یکی از ایرانیان خارج از کشور مبنی بر اعتراض به بسته شدن وبلاگ او، و پیشنهاد تفکیک رهبری دینی از رهبری سیاسی پاسخ ذیل نگاشته شده است.

(بسمه تعالی)

پس از سلام، اولا: وبلاگ شما را بسته اند چه ربطی به من دارد، سایت مرا نیز مدتهاست بسته اند.

ثانیا: بر حسب استقراء کتاب و سنت، اسلام نسبت به شرایط حاکمیت و روش آن بی تفاوت نیست و نسبت به آنها دستور و برنامه دارد؛ پس تفکیک رهبری دینی از رهبری سیاسی در بسیاری از موارد موجب تضاد و برخورد می‎شود. بهترین نظریه این است که از بین کسانی که واقعا واجد شرایط رهبری دینی می‎باشند، مردم به اختیار خویش فردی را که واجد شرایط رهبری سیاسی نیز می‎باشد - به نحو محدود نه دائم - انتخاب نمایند، و او چون منتخب سیاسی مردم است باید پاسخگوی ملت باشد و در کارهایی که خود تخصص ندارد دخالت نکند، و هر کاری در کتاب دیدگاههای اینجانب در سایت ملاحظه نمایید. را به کارشناس آن محول نماید، و از او بازخواست نماید. تفصیل را می‎توانید

والسلام علیکم.
13831128
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب