صفحه ۳۸۶

نمایند در صورت منع قانونی آن به اسم و عنوان دیگری مهر را زیاد می‎کنند و بتدریج همان حیله یک سنت می‎شود. به نظر می‎رسد راه صحیح مبارزه با این سنت غلط از طرفی کار فرهنگی و تبیین عوارض سوء و مفاسد بالا بودن سقف مهریه هاست؛ و از طرف دیگر پیش قدم شدن افراد شاخص و سرشناس متمکن است در هر منطقه ای در کم قراردادن مهریه های دختران و منسوبین خود، بخصوص افرادی که دارای مسئولیت های مهم ارشادی و یا دولتی هستند.

ان شاءالله موفق باشید.
والسلام علیکم و رحمة الله.
13831017
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب