صفحه ۳۸۲

«84» پاسخ به پرسش بخش فارسی رادیو بی بی سی در مورد برگزاری رفراندوم و نظارت نهادهای بین المللی

13831014
(بسمه تعالی)

حضرت آیت الله منتظری

با سلام

همان طور که مستحضر هستید ظرف چند روز گذشته در مورد موضعگیری حضرتعالی درباره فراخوان ملی برگزاری رفراندوم که از طرف عده ای از دانشجویان و فعالان سیاسی و از طریق سایت اینترنتی "شصت میلیون دات کام" راه اندازی شده مطالب مختلفی منتشر شده است. از آنجایی که حضرتعالی پیش از این حمایت خود را از برگزاری هرگونه رفراندومی اعلام نموده اید، لطفا نظر صریح خود را در مورد فراخوان یاد شده که به "شصت میلیون دات کام" معروف شده و زمان برگزاری آن، همان گونه که در فرمایشات حضرتعالی با دانشجویان مطرح شده بیان بفرمایید.

در همین حال لطفا نظر خود را در مورد برگزاری رفراندوم با نظارت نهادهای بین المللی با هدف تغییر قانون اساسی در ایران بیان بفرمایید.

با تشکر فراوان
بخش فارسی رادیو بی بی سی
(بسمه تعالی)

پس از سلام، در غیر معصومین (ع) ثبوت حاکمیت برای فرد و بقا و شکل آن تابع انتخاب و آرای مردم است، و انتخاب مردم یک زمان و قوانین مصوبه آنان برای

ناوبری کتاب