صفحه ۳۸

می‎توانم، اما آن طور که مثل سابق پشتکار داشتم نه. مثل سابق نمی توانم به سؤالات مفصل جواب بدهم ولی به مسائل مختصر می‎توانم جواب بدهم.

زندگی معمولی تان چطور؟ زندگی جاری، خورد و خوراک ؟

بد نیست، متعارف است. مثل سابق؛ ما زندگی مان خیلی اشرافی و تشریفاتی که نیست، یک زندگی طلبگی است؛ بالاخره یک غذایی، یک نان و پنیری می‎خوریم. الحمد لله بد نیست.

شما با اعضای خانواده تان در تماس هستید؟

خانواده که پیش من است و دو نفری در خانه هستیم. دخترها، پسرها و نوه هایم روزها می‎آیند سر می‎زنند، اما دیگران نه هنوز نمی توانند. صحبت هست که می‎خواهند رفع حصر کنند اما هنوز عملی نشده است.

دیروز خبرگزاری ایرنا از قول یک مقام مسئول در وزارت کشور خبر داد که رفع حصر امروز اعلام می‎شود، در این مورد به حضرتعالی چیزی گفته شده است ؟

به ما هم گفتند که اعلام می‎شود ولی هنوز اعلام نشده، عملی هم انجام نشده، کیوسک هست، حصر هم هست.

شما خودتان مشکل را در چه می‎بینید؟

من نمی دانم. گفتند باید مقدماتش را فراهم کنیم، حالا مقدماتش چیست من نمی دانم.

چه کسی به شما گفته که مقدماتش را فراهم می‎کنند؟

مسئولین با داماد من و پسر من صحبت کرده اند و گفته اند که می‎خواهند مقدماتش را فراهم کنند. و گفتند که در سایت ها هم بوده که فرزندان من تقاضای عفو کرده اند، اینها دروغ است، فرزندان من از کسی تقاضا نکرده اند و تقاضا هم نخواهند کرد. خود آنها چنانچه صلاح می‎دانند رفع حصر کنند، نمی دانند که خوب ما هستیم، الحمد لله صابر و بردبار هم هستیم.

ناوبری کتاب