صفحه ۳۷۴

چگونه می‎توان از صلح و آرامش در منطقه سخن به میان آورد در شرایطی که سرزمین های فلسطین در اشغال است و در آنها شهرکهای اسرائیلی ساخته شده و پست های نظامی و ایست های بازرسی - که موجب تحقیر صاحبان اصلی آن سرزمین است - دایر می‎گردد و هنوز فلسطینیان در محاصره اقتصادی قرار دارند و اسرائیل برخلاف مقررات بین المللی در داخل سرزمین فلسطینیان اقدام به کشیدن دیوار حائل می‎نماید؟

چگونه می‎توان از حقوق بشر دم زد در حالی که هر روز در سرزمین های اشغالی خون جوانان و کودکان فلسطینی به ناحق ریخته می‎شود و اسرائیل با جنگی نابرابر به کشتار فلسطینیان و ویران کردن خانه های مسکونی آنان اقدام می‎کند؟ آیا این اعمال برای اسرائیل دفاع مشروع، و برای فلسطینیان ترور و خشونت به شمار می‎آید؟

از همه آزادیخواهان و صلح طلبان و بشردوستان جهان - از هر دین و آئینی که باشند - انتظار می‎رود که تمهیدی همگانی بیندیشند تا بیش از این خون بی گناهان در این منطقه ریخته نشود و پیروان همه ادیان و مذاهب بتوانند با صلح و آرامش و آزادی زندگی کنند و حقوق مسلم خود را بازیابند. و به یهودیان صلح طلب اسرائیل نیز سفارش می‎کنم که اجازه ندهند حاکمان آنان این گونه اعمال جنایتکارانه را به نام آنان انجام دهند. و به همه یهودیان جهان سفارش می‎کنم اجازه ندهند اسرائیل جنایت های خود را به نام دین یهود مرتکب شود، تا مبادا عملا چهره شریعت آسمانی حضرت موسی (ع) کریه و خشن نشان داده شود. و به برادران و خواهران فلسطینی این سنت الهی را یادآور می‎شوم که صهیونیست ها در اثر جنایاتی که انجام می‎دهند هیچ گاه امنیت و آرامش را به دست نمی آورند. در سوره اعراف از قرآن کریم در رابطه با آنان می‎خوانیم: (و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم) (صدق الله العلی العظیم).

در پایان به روح همه شهیدان و مجاهدان راه آزادی بویژه مرحوم یاسر عرفات درود فرستاده و مغفرت و رضوان الهی را برای آنان طلب می‎نمایم؛ و سلامت و

ناوبری کتاب