صفحه ۳۵۹

«76» مصاحبه خبرنگار نشریه مصری "الوطن العربی"

138379
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ آرمانها و دستاوردهای انقلاب ]

خواهشمندم حضرتعالی دورنمایی از حالت کلی انقلاب را پس از گذشت 25 سال بفرمایید، آیا به نظر شما چیزی از انقلاب باقی مانده است ؟

ظاهرا اسم انقلاب هست؛ ولی وعده هایی در اول انقلاب به مردم داده شد که به بسیاری از آنها عمل نشده است. و اصلاحاتی که آقای خاتمی مطرح کرد مطلب نوظهوری نبود بلکه مقصود عمل به همان وعده های اولیه انقلاب بود. از جمله آزادی بیان و فکر. و مردم متأسفانه مشاهده کردند وعده ها عمل نشد و دلسرد شده اند.

جنابعالی دیدگاههایی برخلاف اقداماتی که انجام شده و می‎شود دارید، آیا به همان دیدگاهها اعتقاد دارید؟

من می‎گفتم: چرا به مردم فشار می‎آورید؟ چرا به وعده های داده شده عمل نمی کنید؟ در زمان پیامبراکرم (ص) و امام علی (ع) بازداشت سیاسی نبود، چرا کارهایی را برخلاف سیره آنان انجام می‎دهیم با این که خودمان را پیرو آنان می‎پنداریم ؟ اعتراضات من هنوز به قوت خود باقی است. من با اصل انقلاب به هیچ وجه مخالف نیستم. ما خودمان از ایجاد کنندگان انقلاب بودیم. ما می‎گوییم در زمان امام علی (ع) مخالفان سرسختی چون عبدالله بن کواء علیه ایشان در نماز شعار می‎داد و کسی متعرض وی نشد، ولی الان هیچ کسی حق اظهارنظر ندارد.

ناوبری کتاب