صفحه ۳۵۷

وارد عراق شده بودند در اعتراض به حضور نیروهای خارجی در عراق توسط ربایندگان ربوده شده و احتمالا به قتل رسیده اند. در صورتی که اگر اعتراضی به اشغال هست دولت ها باید جوابگو باشند نه شهروندان آن کشورها. در قرآن می‎فرماید: (و لا تزر وازرة وزر اخری ) هیچ کس بار و مسئولیت دیگری را به دوش نمی کشد. این آیه از آیات محکمه قرآن است. اگر ربایندگان اعتراض به حضور نیروهای یک کشور دارند، چرا تاوان آن را چند تبعه بی گناه و بی پناه پس دهند؟ قطعا چنین تحرکات خشن خارج از اصول انسانی و شرعی است و مخالف نص صریح قرآن است.

[ برخوردهای غیر انسانی و غیر منطقی گروههای فشار]

ایشان در رابطه با رفتار غیرانسانی و غیرمنطقی ای که با آقای دکتر سروش در قم انجام شد فرمودند:

متأسفانه برخوردهای گروه فشار و غیرقانونی با نخبگان و اهل علم هنوز ادامه دارد؛ چند شب پیش گروهی - که به غلط نام خود را حزب الله گذاشته اند - به جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر سروش که عالمی متعبد است حمله کرده و آن را به هم زده و ایشان را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. با چه مجوز شرعی این قبیل کارهای غیرمنطقی انجام می‎شود؟ چرا باید یک مجلس علمی محدود توسط عده ای شناخته شده مورد تهاجم قرار گیرد و دولت و نیروی انتظامی با آنها برخورد ننمایند؟! فلسفه وجودی دولت و قوا حفظ نظم و آرامش در جامعه است و تأمین امنیت نخبگان در رأس آن قرار دارد. اگر دولت و نیروها در برخورد با عناصر آشوب طلب نکوشند، نشان از ضعف و سستی آنهاست، و آبرو و حیثیت کشور را زیر سؤال می‎برند.

ایشان ادامه دادند:

چنین وضعیتی در رژیم سابق هم بود. وقتی در عرصه سیاسی و اجتماعی کم

ناوبری کتاب