صفحه ۳۵۵

مرد است برای زن صرف می‎شود؛ پس در حقیقت 3.2 مال به زن رسیده و 3.1 آن به مرد.

در غرب واژه ای داریم به نام مدرنیته، شما چه تصوری از آن دارید؟

ما از صنعت و تکنولوژی غرب استفاده می‎کنیم و مخالف آن نیستیم؛ ولی اگر معنای مدرنیته امور غیراخلاقی، بی بندوباری اخلاقی و اقتصادی است ما با آن مخالف هستیم، چون آن را برخلاف وجدان و عقل می‎دانیم.

از این گفتگو لذت بردیم، تشکر وافر دارم که ما را پذیرفتید.

ان شاءالله موفق باشید.

ناوبری کتاب