صفحه ۳۵۲

می‎گوید: ترورش می‎کنم. حضرت می‎فرماید: این ترور است و رسول خدا(ص) از ترور نهی کرده اند: "الاسلام قید الفتک" اسلام مانع ترور است. (کافی، 375/7).

مسلم بن عقیل از طرف امام حسین (ع) به کوفه اعزام شد تا مقدمات حضور ایشان در شهر کوفه را فراهم کند، ابن زیاد که از طرف یزید بن معاویه والی کوفه شده بود می‎خواست شبی به عیادت یکی از رجال کوفه به نام شریک بن اعور برود، شریک بن اعور به مسلم گفت: وقتی ابن زیاد آمد تو مخفی شده او را ترور کن. قاعدتا اگر ما باشیم می‎گوییم چه خوب است برای این که از شر ابن زیاد راحت شویم او را ترور کنیم، ولی وقتی ابن زیاد به خانه شریک آمد هر اندازه شریک به مسلم علامت داد که حمله کند مسلم اقدامی نکرد. وقتی ابن اعور به او اعتراض کرد مسلم بن عقیل گفت: یادم آمد به این کلام رسول خدا(ص) که فرمودند: "الاسلام قید الفتک" اسلام مانع ترور است.

[ ارتباط سیاست با مذهب و عقل با شرع ]

برخی از فلاسفه معروف در ایتالیا که شاید شما آنها را بشناسید و انسانهای بزرگی هستند به دو ایده اعتقاد دارند: 1 - جدایی سیاست از مذهب 2 - جدایی اعتقادات مذهبی با اعتقادات عقلی. نظر شما چیست ؟

به نظر ما هر دوی آنها قابل مناقشه است.

اولا: ما عقل را ام الحجج یعنی اساس حجت ها و براهین می‎دانیم و احکام و قوانینی را که مخالف عقل باشد قبول نداریم. هیچ گاه احکام شرعی مخالف عقل نیست؛ و خود شرع و قرآن، ما را به عقل ارجاع می‎دهند. در موارد زیادی قرآن بحث تعقل و تفکر و اندیشه را مطرح کرده است و مردم را به اندیشه کردن در امور تکوینی و غیرتکوینی سفارش نموده است. ما در اسلام (لااکراه فی الدین) را داریم که معنی اش این است دین زوری قابل قبول نیست. ما می‎گوییم: "کلما حکم به الشرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع". حکم عقل و شرع

ناوبری کتاب