صفحه ۳۵۰

«74» مصاحبه خبرنگار ایتالیایی

1383623
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ رابطه اسلام با دیگر ادیان ]

جنابعالی هم به عنوان یک رجل مذهبی و هم سیاسی مطرح هستید، سؤالات من هم در همین دو حوزه است. برخی افراد در کشورهای غربی طرح برخورد تمدنها را مطرح می‎کنند، آنها اسلام را متهم می‎کنند که در قرآنش با دیگر ادیان ستیز و جنگ مطرح شده است، شما چه نظری در این مورد دارید؟

بحث برخورد تمدنها درست نیست، بلکه بایستی میان آنها هماهنگی وجود داشته باشد. آنچه که به اسلام نسبت داده می‎شود که اسلام دین ستیزه جو و جنگ طلب است این چنین نیست، جنگ هایی که در صدر اسلام رخ داده تدافعی بوده است. جنگ دفاعی حق طبیعی هر انسان است، و عقل به آن حکم می‎کند که اگر انسانها مورد هجوم قرار گرفتند باید از خودشان دفاع کنند. قریش و کفار در برهه های مختلف مسلمین را مورد تعرض قرار می‎دادند، جنگ ها هم در مقام دفاع از کیان اسلام و مردم مسلمان بود.

این که ادعا شده اسلام و قرآن دیگر ادیان را به رسمیت نمی شناسد این گونه نیست، و قرآن در رابطه با ادیان دیگر به گونه دیگری وارد شده است؛ در سوره بقره، آیه 62 آمده است: (ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصاری والصابئین من آمن بالله و الیوم الاخر) یعنی آنها که ایمان آوردند و یهود و نصاری و صابئین، کسانی که ایمان به خدا و روز جزا آوردند (لا خوف علیهم و لا هم یحزنون) آنان ترس و اندوه ندارند.

ناوبری کتاب