صفحه ۳۴۸

اینجانب در "پاسخ به سؤالات جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه" در تاریخ 13771112 به نحو تفصیل مسأله را مطرح کرده ام؛ کتاب دیدگاهها، شماره 7، ص 84 که در سایت اینجانب موجود است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
1383611
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب