صفحه ۳۴۷

2 - ایشان در ایران زیاد مقلد و پیرو دارند، و آقای سید جواد شهرستانی داماد ایشان در قم نماینده تام الاختیار و توزیع کننده شهریه ایشان می‎باشد.

[ مقتدی صدر]

3 - من ایشان را نمی شناسم، اجمالا می‎دانم فرزند مرحوم آیت الله حاج سید محمدصادق صدر می‎باشد، که پس از وفات مرحوم آیت الله خویی از ناحیه صدام به عنوان مرجع شیعه معرفی شد، ولی بعدا ایشان با صدام درافتاد و از طرف صدام او و دو پسرش به شهادت رسیدند. مقتدی صدر از نظر معلومات یک طالب معمولی است ولی با تشکیل جیش المهدی در برابر آمریکایی ها و دولت موقت عراق قیام کرد.

اینجانب با روش او مخالف بودم، و سابقا در اعلامیه ای در رابطه با مسائل عراق عمل ایشان را تخطئه نمودم، همان گونه که بقای آمریکایی ها را نیز تخطئه کردم. اعلامیه های من در سایت من موجود است.

[ نقش ایران در سیاست عراق ]

4 - ایران لازم است بدون دخالت در سیاست عراق دنبال روابط دوستانه و عاقلانه باشد. زیرا ایران و عراق دو کشور همسایه و هم کیش هستند و به یکدیگر وابستگی قومی و دینی و مذهبی دارند. و اگر نظریات و رهنمودهایی ایران نسبت به مسائل عراق دارد، باید دوستانه باشد نه مداخله جویانه.

[ برقراری رابطه ایران با آمریکا]

5 - با وجود ارتباطات عمیق خبری و سیاسی و اقتصادی جهان امروز قطع ارتباط با آمریکا به ضرر هر دو کشور است؛ لازم است با حفظ استقلال و عدم مداخله در سیاست یکدیگر روابط برقرار شود. بیش از همه صهیونیست های آمریکا مخالف برقراری روابط حسنه می‎باشند.

ناوبری کتاب