صفحه ۳۴۰

مشروح این ماجرا در کتاب خاطرات اینجانب (جلد 1، صفحه 586 و پیوست های مربوط به آن) ذکر شده است.

لازم به ذکر است در نوشته جات مسئولین آن ایام هم چنین ادعاهایی نیامده است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
1383415
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب