صفحه ۳۳۷

به جوانان توصیه می‎کنم که حساب اسلام را از عملکرد مدعیان اسلام و آنهایی که اسلام را ابزار سیاسی خود کرده اند جدا کنند و الگوی خود را سیره و خط مشی پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) قرار دهند.

عملکردهای مقتدی صدر مرا یاد آقای هادی غفاری می‎اندازد که سخنرانی هایشان را در مسجد با نام دکتر شریعتی آغاز می‎کردند ولی بعدا خودشان در سرکوب آزادیهای فردی فعال بودند. شما وظیفه مسلمانان در قبال عراق را چگونه می‎بینید؟

وظیفه مسلمانان در قضیه عراق توصیه به حق و تقویت وحدت کلمه و توجه به مصالح دینی و ملی کشور عراق می‎باشد.

با تشکر مجدد از این که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید.

ناوبری کتاب