صفحه ۳۳۵

امر به معروف و نهی از منکر نمایند." برای هر زن و مرد مؤمنی نسبت به دیگری نوعی ولایت قرار داده است، و محدوده آن ولایت حق تذکر دادن و امر به معروف و نهی از منکر کردن می‎باشد. البته مسئولیت طبقات حاکم سنگین تر است و باید در برابر مردم پاسخگو باشند.

[ فلسفه تشریع احکام ]

بعضی از قوانین فقهی نیاز به تجدیدنظر دارند؛ با توجه به دستاوردهای جدید علمی مثلا با آزمایش خون می‎توان تشخیص داد که زنی باردار است، بنابراین نیازی به عده نگه داشتن (سه ماه و ده روز) نیست. یا "دی ان ای" مشخصات بچه یا فردی یا نسب وی را در چند ساعت مشخص می‎کند. اکنون در آزمایشگاهها مشابه سازی موجودات انجام می‎شود. یا در موردی خانمی در انگلیس بعد از 10 سال توانست با استفاده از اسپرم شوهر مرحومش که در آزمایشگاه نگهداری می‎شد باردار شود، طبق قوانین فقهی بچه دار شدن بدون داشتن همسر می‎تواند حکم زنا را در پی داشته باشد. منظور من از طرح این سؤالات این است که ما کی شاهد حضور رساله های عملیه جدیدی از طرف مراجع خواهیم بود که بتواند نیازهای نسل جدید را هم پاسخگو باشد؟

اگر فقیه با استناد به ادله شرعیه و به کمک کارشناسان هر رشته ای به فلسفه و مصلحت حکمی یقین پیدا کرد و مطمئن شد فلسفه تشریع حکم چه بوده است، می‎تواند بر طبق یقین خود فتوی بدهد؛ که البته این یقین به آسانی به دست نخواهد آمد.

فرزند خانم زهرا کاظمی خبرنگار عکاس که سال گذشته در ایران به قتل رسید همان روزهای اول طبق استفتایی از آیت الله سیستانی و آیت الله صافی نظر ایشان را در مورد اجازه دفن مادر به فرزند و روشن شدن علت قتل وی پرسیدند که اجازه دفن به پسر داده می‎شد (در غیاب همسر و در برابر مادر مقتول). چگونه مقامات قضائی ایران به راحتی این استفتاها را ندیده می‎گیرند و از انتقال جنازه به کانادا خودداری می‎کنند؟

مقامات قضایی باید پاسخ بدهند.

ناوبری کتاب