صفحه ۳۲۵

«67» مصاحبه خبرنگار روابط بین الملل تلویزیون اتریش (ORF)

138332
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ ارتباط علمی حوزه قم با مراکز علمی دیگر کشورها]

دروسی که در حوزه علمیه قم تدریس می‎شود در چه رشته هایی است، و آیا حوزه قم با دانشگاهها و مراکز علمی دیگر کشورها ارتباط علمی دارد؟

جهان امروز یک دهکده جهانی است و همه شهرها و کشورها به هم مربوطند. زمان زمان ارتباطات است. قهرا حوزه علمیه قم هم توجه دارد به کتابهایی که در دنیا نوشته می‎شود، به مسائلی که در آنها مطرح است، و به وسیله دانشگاهها علوم و کتابها متبادل می‎شود. در نمایشگاه کتاب نیز مثلا طلاب قم هم سراغ کتابهای خارجی می‎روند، مطالعه دارند، ولی در مورد تحصیل طلاب چه رشته هایی مورد توجه است فعلا من نمی دانم، ولی بالاخره می‎دانم که مسائل روز مورد توجه است، چون امروز دنیا به هم مربوط است. نمی شود گفت که دور حوزه قم را دیوار بکشیم و از دنیا جدا کنیم، خواهی نخواهی ارتباط دارند.

[ حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف ]

چه تفاوتی وجود دارد بین حوزه علمیه در قم و حوزه های علمیه در نجف و کربلا؟

چند سالی که صدام بود حوزه علمیه نجف در حقیقت خیلی ضربه خورد و فعال نبود؛ و روی این اصل حوزه قم یک ارتقاء زیادی پیدا کرد. حدود 30 هزار

ناوبری کتاب