صفحه ۳۱۸

احکام آن و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد، حاکم مسلمین یا متولی حوزه قضا می‎تواند - بلکه موظف است - اقامه آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و علت وضع آنها تعطیل نماید. مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان، ذیل آیه شریفه: (و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین) (سوره نور، آیه 2) چنین می‎فرماید: "علت این که در این آیه طایفه مقید به مؤمنین شده این است که اگر کفار شاهد اجرای حد فوق باشند، چه بسا مانع گرویدن آنان به اسلام شود؛ و از همین جهت اقامه حد در سرزمین دشمن ناپسند شمرده شده است." (کنزالعرفان، ج 2، ص 218). و مخفی نماند که این مورد نیز در حقیقت از موارد بند "ج" در پاسخ سؤال اول (تزاحم ملاکات) می‎باشد.

[ آیا اجرای مجازاتها باید علنی باشد؟]

پرسش سوم - در اجرای مجازاتها آیا علنی بودن آنها الزامی و یا مورد تأکید شارع مقدس است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این تأکید شامل همه مجازاتها می‎شود یا به موارد ویژه ای اختصاص دارد؟ و آیا تماشاچیان باید شرایطی را دارا باشند؟ و حضور چه تعداد از آنان کفایت می‎کند؟

جواب - در مورد علنی بودن اجرای حدود، در قرآن کریم در مورد حد زنا آمده است: (ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین) (سوره نور، آیه 2) ظاهر آیه شریفه این است که باید عده ای از مؤمنین شاهد و ناظر اجرای حد زنا باشند و نمی توان این حد را در خفا و به دور از انظار اجرا نمود. در برخی از روایات نیز آمده است که حضرت امیر(ع) در مقام اجرای حد زنا مردم را مطلع و دستور دادند تا شاهد اجرای حد باشند؛ از جمله روایت احمد بن محمد بن خالد است در مورد مردی که نزد حضرت امیر(ع) چهار مرتبه به زنا اعتراف نمود و آن حضرت در بین مردم اعلام فرمود: "یا معشر المسلمین، أخرجوا لیقام علی هذا الرجل الحد...". (وسائل الشیعة، باب 31 از ابواب مقدمات الحدود، حدیث 3).

البته آنچه از آیه شریفه فهمیده می‎شود تنها لزوم علنی بودن اجرای حد زنا

ناوبری کتاب