صفحه ۳۱۳

مردم از سیاست جا خورده اند و یک عده ای هم از مذهب ناامید شده اند. بله، چون کارهای خلاف را به اسم اسلام انجام می‎دهند. شاه قلدری می‎کرد ولی نه به نام اسلام، اما آقایان به اسم اسلام کارهای خلاف را انجام می‎دهند. این همه محاکمات و بازداشت ها متأسفانه به اسم اسلام انجام می‎شود، لذا نسل جوان ناامید و ناراحت می‎شوند.

شما فکر می‎کنید که جوانان این احساسات مسلمانی را از دست می‎دهند؟

اگر این رفتارها ادامه داشته باشد بله. مگر این که آقایان در رفتارشان تجدید نظر کنند. قدرت چیزی است که استبداد می‎آورد و قدرتمندان افکار دیگران را نادیده می‎گیرند و خودشان را همه کاره می‎پندارند و برای جامعه اعتباری قائل نیستند. اگر این جور باشد عاقبت بدی خواهد داشت، چون دنیای امروز دنیای زور و قلدری نیست. خواهی نخواهی اگر انعطاف پیدا نکنند ملت را از دست می‎دهند، و طبعا فشار خارج نیز بیشتر می‎شود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

ناوبری کتاب