صفحه ۳۱۰

پس این کارهای خشونت آمیزی که انجام می‎شود، این بازداشت ها، محاکمات سیاسی بیجا، اینها همه برخلاف موازین اسلام است. باید شورای علما و مراجع بزرگ با هم بنشینند و موازین اسلام را مشخص کنند. ولی فقیه باید با آنان مشورت کند. حدیثی داریم که: "العلماء حکام علی الملوک، و الملوک حکام علی الناس" علما حاکم بر پادشاهانند و پادشاهان حاکم بر مردم. چون اکثر قاطع مردم مسلمانند، مراجع تقلیدی که مورد توجه مردم هستند موازین اسلام را مشخص کنند و موازین اسلامی در کشور اجرا شود. نه این که هر نویسنده ای، هر بچه طلبه ای بخواهد موازین اسلام را معین و مشخص کند. بایستی در هر کاری به متخصص مراجعه بشود. متخصص اسلام مراجع هستند که اهل خبره اسلام هستند. در حکومت پنج ساله امیرالمؤمنین (ع) شما یک نفر را سراغ ندارید که به خاطر اعتقاداتش بازداشت یا محاکمه کرده باشند. اصلا زندانی سیاسی در زمان حکومت امیرالمؤمنین وجود نداشت. خوارج در حضور حضرت شعار علیه ایشان می‎دادند و کسی به آنان کاری نداشت. الان ما می‎بینیم افرادی را دادگاه انقلاب یا دادگاه ویژه - که اصلا در قانون اساسی اسمی از آنها نیست - بازداشت می‎کنند، محاکمه می‎کنند، ده سال، پنج سال زندان، اینها همه برخلاف موازین اسلام است. آنها که متخصص فقه هستند می‎دانند که در زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین هیچ بازداشت سیاسی و محاکمه سیاسی و زندانی سیاسی وجود نداشت. همه اینها برخلاف موازین اسلام است.

[ رابطه دین و حکومت ]

دنیای امروزه خیلی پیچیده و بزرگ شده، فکر نمی کنید برای این که به خود این مذهب ضرر نخورد بهتر است که مذهب اصلا خودش را کنار بکشد؟

همان گونه که قبلا گفته شد دستورات اسلام منحصر در مسائل عبادی و اخلاقی نیست. اسلام در همه شئون زندگی انسان از جمله اقتصاد، سیاست، حاکمیت و شرایط آن دستور و برنامه دارد؛ پس طبعا دین از سیاست جدا نیست.

ناوبری کتاب