صفحه ۳۰۶

«65» مصاحبه دکتر "ودگ" خبرنگار آلمانی بخش غربی صدای آلمان و خانم "گارین" خبرنگار نشریه دویچه آلمان

1383214
( بسم الله الرحمن الرحیم)

خبرنگارهایی که به دیدن شما می‎آیند آیا فکر می‎کنید برای شما یک حالت منتقل کننده افکار شما به دنیای خارج هم دارند؟

دنیای امروز دنیای ارتباطات است و خواهی نخواهی خبرها منعکس می‎شود. حالا اگر کسی باشد که صریحا مطالب را بشنود و منتشر کند و همان چیزی را که می‎شنود منتشر کند خیلی بهتر است. بالاخره نمی شود جلوی مخابرات و اطلاعات را گرفت، امروز دنیا به هم وابسته است.

پس پیامهای شما به دنیای خارج می‎رسد.

اجمالا بله.

[ عواقب رد صلاحیت ها توسط شورای نگهبان ]

شما فکر می‎کنید که پس از انتخابات هفتم یک سکون دارد می‎آید، یک چیزهایی دارد عوض می‎شود؟

حدیثی از پیغمبراکرم (ص) نقل شده که فرمودند: "کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون" همه اولاد آدم خطاکار هستند، پس بهترین خطاکاران آنهایی هستند که اگر فهمیدند اشتباه کرده اند توبه کنند و لجاجت نکنند. متأسفانه سیاستمداران و قدرتمندان کمتر به این امر عمل می‎کنند. یک وقتی من در یک

ناوبری کتاب