صفحه ۳۰۴

است من به عنوان یکی از اعضای خبرگان قانون اساسی به این نکته تأکید کنم: زمانی که قانون اساسی بررسی و تصویب می‎شد نوعا کسانی که در قانونگذاری دخیل بودند سابقه قانونگذاری نداشته و توجه به تضادها و مشکلات بعدی نداشتند. با شناختی که از شخص آیت الله خمینی و دیدگاهی که نسبت به ایشان داشتند و ایشان را فردی قدیس با چهره ای ملکوتی می‎دانستند، قوانین را مورد تصویب قرار می‎دادند.

این قوانین با این حال برای همان نسل جنبه قانونی داشت و نسل های بعدی می‎توانند بگویند گذشتگان ما چه حقی داشتند برای ما قانون تصویب کنند. این مطلبی است که آیت الله خمینی به آن در بهشت زهرا تصریح کردند. اخیرا یکی از آقایان گفته بود کسی که قانون اساسی را قبول ندارد خائن است. این چه خیانتی است که کسی قانون تصویب شده توسط گذشتگان را قبول نداشته باشد؟! مگر قانونگذاران معصوم بودند؟! متأسفانه در بازنگری قانون اساسی به ولایت فقیه قید "مطلقه" افزوده شد و اختیارات بسیاری به رهبری داده شد و عملا دیگر قوا از نظر قانونی و اجرایی خلع سلاح شدند.

[ شورای نگهبان و رد صلاحیت ها]

آیت الله منتظری ضمن این دیدار با اشاره به انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته و حوادث پیرامون آن اضافه کردند:

هنگامی که به نظارت استصوابی شورای نگهبان انتقاد می‎شود در جواب می‎گویند: "اگر شما قصد خرید منزل یا ازدواج یا انجام یک معامله داشته باشید تحقیق می‎کنید و اصل را بر برائت نمی گذارید" این امر درستی است و عقلایی هم می‎باشد ولی نکته این است که آقای جنتی و آقای یزدی و... صاحب این کشور نیستند تا بتوانند مطابق میلشان تصمیم بگیرند و حقوق دیگران را تضییع کنند. مردم صاحب کشورند و حق دارند هر کسی را که قبول دارند و مطابق افکار خویش

ناوبری کتاب