صفحه ۳۰۳

تمام افراد از صدر تا ذیل در کشور که دارای مسئولیت هستند باید پاسخگو باشند. حتی رهبر هم مانند یکی از افراد کشور است و امتیاز خاصی ندارد تا از پاسخگویی معاف باشد. او در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

[ مخالفان عقیدتی ]

آیت الله منتظری در مورد مخالفان عقیدتی گفتند:

در برخورد با مخالفان عقیدتی و فکری باید بدون تهمت، افترا، و با رعایت اخلاق اسلامی و انسانی مواجه شد؛ زیرا با گرفتن و زندانی کردن کاری از پیش نمی رود. مخالفان نباید از حقوق شهروندی و اجتماعی شان محروم شوند. همان گونه که امام علی (ع) حقوق خوارج نهروان را از بیت المال قطع نمی کردند و فرمودند: پس از من کسی از آنها را نکشید و مورد تعرض قرار ندهید. برخی از آقایان گفته اند: مخالفان عقیدتی، قلم را به جای سلاح به کار می‎برند. در جواب باید گفت: اگر این گونه است شما هم باید با سلاح قلم با آنها مبارزه کنید نه با زندان و بازداشت و بگیر و ببند.

[ لزوم وجود رسانه های آزاد و مستقل از دولت ها]

ایشان وجود رسانه های آزاد و مستقل از دولت ها را لازم دانسته و فرمودند:

در اکثر کشورهای جهان شبکه های تلویزیونی مستقل و آزاد از دولت و حاکمیت وجود دارد و حتی از مخالفان حکومت برنامه پخش می‎کنند. ولی با این که یکی از شعارهای اساسی انقلاب "آزادی" بود، این امر حتی در بخش رسانه ای هم محقق نشده است و رسانه های شنیداری و گفتاری آنچه با حاکمیت مناسبت دارد منعکس می‎کنند و به سانسور و بایکوت نظرات مخالفان می‎پردازند.

[ تضاد در قانون اساسی ]

ایشان در ادامه گفتند:

اگر در قانون اساسی مواردی هم هست که برخی آزادیها را محدود می‎کند، لازم

ناوبری کتاب