صفحه ۳۰۲

[ لزوم آزادی فکر، عقیده و بیان ]

ایشان ضمن اشاره به لزوم آزادی فکر، عقیده و بیان گفتند:

از باب مثال کتابی که اخیرا از اینجانب به نام "از آغاز تا انجام" - که دست نوشته های بنده در زندان اوین و در تبیین برخی مباحث کلامی است - به چاپ رسیده است به دلیل آن که در پاورقی آن آمده بود: فرضیه ولایت مطلقه فقیه دلیل عقلی و شرعی ندارد، چند ماه در وزارت ارشاد ماند و اجازه نشر نیافت تا بالاجبار آن چند سطر را حذف کردیم و اجازه نشر یافت. این قبیل مسائل بسیار است، افرادی در کشور خود را قیم مردم می‎دانند و فکر می‎کنند همگی باید مانند آنها فکر کرده و عمل کنند. این دیدگاه بایستی عوض شود. کشور از آن مردم است و مردم حق دارند در تمام مسائل اظهارنظر کنند و کسی حق تفتیش عقاید را ندارد.

حکومت مردمی و جمهوری یعنی حتی اگر کسی نسبت به اسلام نیز اشکالاتی دارد آنها را صادقانه بیان کند و اگر کسی به آنها نقد دارد محترمانه نقادی کند، اگر هم اشکال کننده اهل منطق نیست باید منطقی پاسخ او را گفت. اگر در این گونه موارد از ابراز شبهات جلوگیری شد و پاسخ منطقی داده نشد، این کار در حل مشکلات هیچ کمکی نخواهد کرد و شبهات در ذهن ها باقی می‎مانند. مرحوم آیت الله خمینی در پاریس می‎گفتند: در حکومت آینده ما حتی کمونیست ها هم در اظهارنظر آزادی خواهند داشت. ولی با کمال تأسف حتی مسلمانان هم از آزادی بیان برخوردار نیستند. در این چند سال حدود صد روزنامه و مجله به بهانه های واهی توقیف و تعطیل شد؛ به جای این که از اهل قلم که عمر و فکر خویش را صرف نوشتن می‎کنند تقدیر شود، هر روز گرفتار احضار و بازداشت هستند، و توجه نمی شود که تعطیل یک روزنامه چه مقدار خسارتهای مادی و معنوی در پی دارد.

ایشان ضمن تأکید بر عدم استثناء در امر پاسخگویی گفتند:

ناوبری کتاب