صفحه ۲۹۸

[ گروه مقتدی صدر و جیش المهدی ]

آیت الله منتظری درباره گروه مقتدی صدر و "جیش المهدی" فرمودند: اگر چه طرفداران مقتدی صدر نام "سربازان مهدی" برای خود برگزیده اند ولی حضرت مهدی (عج) هیچ گاه راضی نخواهند بود که به نام ایشان تفرقه، جدایی و جناح بازی پدید آید. قاعده اش این است که با هماهنگی با آیت الله سیستانی و سایر علمای اعلام و با اتحاد با مذاهب اهل سنت و کردها که مسلمانند دولتی با ثبات را تشکیل دهند، وگرنه ادامه چنین وضعیتی برای همگی خطرناک خواهد بود.

فقیه عالیقدر در پاسخ به پرسش خبرنگار تایم مبنی بر حمایت ایران از مقتدی صدر و هدف وی جهت تشکیل حکومت مستقل و این که می‎خواهیم حکومتی مانند ایران در عراق تشکیل دهیم گفتند:

اینجانب از حمایت ایران از ایشان اطلاع ندارم. ایشان اگر چه از خانواده آیت الله شهید صدر است ولی ضرورت دارد با بزرگان و علمای اعلام و نخبگان هماهنگ باشند. خدا در قرآن کریم می‎فرماید: (واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا) همگی به ریسمان محکم الهی چنگ زنید و متفرق نشوید. و همچنین می‎فرماید: (و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم) نزاع نکنید که ضعیف می‎شوید و قدرتتان از دست می‎رود.

از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و وحدت کلمه آنان را مسألت می‎نمایم.

1383121
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب