صفحه ۲۹۶

ظالمانه امنیت شهروندان خود را تأمین می‎کند سخت در اشتباه است؛ زیرا هیچ ظلم و جنایتی از دید خدای عادل و مهربان مخفی نمی ماند. در سوره اعراف آیه 167 از قرآن کریم در رابطه با خودخواهی ها و

برتری طلبی های یهود می‎خوانیم: (و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامة من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب...) (و خداوند اعلام کرد که بر قوم یهود کسانی را مبعوث خواهد کرد که تا روز قیامت آنها را عذابی سخت کند که پروردگارت زود عقوبت می‎کند.)

امید است سران کشورهای اسلامی و همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان با اتحاد و هماهنگی کامل در راه جهاد و مبارزه علیه این غده سرطانی که به دست استعمارگران خارجی شکل گرفته و تقویت می‎شود به وظیفه اسلامی و وجدانی خویش عمل نمایند.

والسلام علیکم.
138315
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب