صفحه ۲۸۴

[ چرا اتحاد تبدیل به افتراق شد؟]

گروههای دخیل در پیروزی انقلاب نوعا دارای یک وحدت بودند. چه روندی پیش گرفته شد که این اتحاد تبدیل به افتراق شد؟

قدرت طبعا انحصار طلبی و استبداد می‎آورد، هر کس در انقلاب شریک پیروزی بود می‎بایست جذب می‎شد. همین مجاهدین خلق شب 22 بهمن بعضی از پادگانهای مهم را در تهران اشغال کردند که خود عامل تأثیرگذاری در پیروزی انقلاب بود. در هر صورت قدرت در غیر معصومین استبداد و انحصار طلبی در پی خواهد داشت. وقتی با اینجانب که شخص دوم انقلاب بودم این گونه برخورد می‎شود و تذکرات مشفقانه مرا ضدیت با انقلاب تلقی می‎کنند و بیش از 5 سال محصور می‎کنند، با دیگران چه برخوردی می‎شود؛ خدا می‎داند.

[ جنگ ایران و عراق ]

مدتی که از انقلاب گذشت مهمترین حادثه ای که اتفاق افتاد جنگ بود، برخی می‎گویند جنگ نوعی انتقام گیری آمریکا از ایران بود به دلیل تسخیر سفارت آمریکا در تهران، چه دیدگاهی در این مورد دارید؟

صدام یقینا به تنهایی نمی توانست با مردم ایران وارد جنگ شود، کشورهای دیگر چون آمریکا، شوروی سابق و برخی کشورهای اروپایی و عربی کمک های مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی کردند، که البته با پیروزی انقلاب هم موافق نبودند. من روزی به آیت الله خمینی - هنگامی که هنوز جنگ شروع نشده بود ولی زمزمه هایی در بین بود - گفتم: اگر در یک کشور انقلاب شود لازمه اش این است که با ارسال گروههای حسن نیت، خیال همسایه ها را راحت کنیم که ما کاری به منافع شما نداریم؛ و اگر این کار انجام می‎شد آنها از ما و انقلاب ما وحشت نمی کردند، که ایشان در آن موقع نظرشان این نبود که چنین کاری انجام شود.

ناوبری کتاب