صفحه ۲۸۳

البته ما امیدوار بودیم که فقط به لفظ انقلاب قناعت نکنیم و واقعا در روشهای گذشته که توسط رژیم شاه انجام می‎شد تحول صورت گیرد. شاه محاکمه، زندان و مجازات بیجا می‎کرد، با کمال تأسف الان مشاهده می‎کنیم بسیاری از روشهای سابق تکرار می‎شود آن هم به اسم اسلام و دین، و طبعا موجب بدبینی به اسلام می‎شود.

[ کشور متعلق به همه مردم است ]

در جریان انقلاب گروههای زیادی نقش داشتند، مجاهدین خلق، کمونیست ها، لیبرال ها و گروههای دیگر که گروه اسلامی حاکم شد و آنها را کنار زد. در این مورد توضیح خاصی دارید بفرمایید؟

این که گروههای زیادی در انقلاب نقش داشتند درست است، ولی پس از پیروزی برخی از آنها انتظار داشتند حکومت صددرصد در اختیار آنها باشد و وقتی مأیوس شدند دست به اسلحه بردند. البته به نظر من حذف آنها به طور کلی کار درستی نبود، قاعده اش این بود که آنها آزادانه در انتخابات کاندیدا می‎شدند و اگر مردم به آنها تمایل داشتند چه اشکالی داشت آنها هم چند نماینده در مجلس داشته باشند. اگر مخالف خوانی هم می‎کردند ضرری به جایی نمی زد. بالاخره طرد کلی و حذف آنها نه تنها صحیح نبود بلکه باعث شد که آنها جبهه گیری کنند.

من یادم هست مسعود رجوی در زندان در شب چهارم آبان نزد من آمد و می‎گفت: شما به آیت الله خمینی در پاریس بنویسید که ما یک گروه مسلمان و مسلح و مجهزیم شما کشور را در اختیار ما بگذارید. با چنین انتظاری و از سوی دیگر طرد کلی آنها مشکلات زیادی را تحمل کردیم و هنوز هم ادامه دارد. کشور متعلق به همه مردم است، و همه طبقات در سیاست کشور حق اظهارنظر و انتخاب دارند، همان گونه که اقلیت های دینی نیز حق انتخاب نماینده دارند.

ناوبری کتاب