صفحه ۲۸۱

کودتای 28 مرداد که آمریکا سبب آن شد، یا تحمیل لایحه کاپیتولاسیون که آیت الله خمینی می‎گفتند معنایش این است که اگر در آمریکا یک سگ را یک ایرانی زیر ماشین بگیرد آنجا محاکمه می‎شود اما اگر یک آمریکایی شاه ایران را در ایران زیر ماشین بگیرد در ایران محاکمه نشده و باید در آمریکا محاکمه شود. این قبیل مسائل خود موجب رنجش مردم و احساسات ضد آمریکایی در ایران شده بود. اکثر سردمداران آمریکایی حاضرند نه برای خوشایند حدود 300 میلیون جمعیت آمریکا بلکه برای تأمین منافع تنها 5 میلیون صهیونیزم و لابی آنها کشورهای اسلامی را رها کرده و از اسرائیل حمایت کنند. آمریکایی ها علنا از جنایات اسرائیل در سرزمین های اشغالی حمایت می‎کنند. برای این که این اقلیت در آمریکا حوزه های اطلاعاتی، رسانه ای، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را قبضه کرده اند و هر کس می‎خواهد آنجا رئیس جمهور شود برای جلب نظر لابی صهیونیزم تن به توجیه جنایات اسرائیل می‎دهد.

در هر صورت این سیاست ها باعث آن خواهد شد که در کشورهای اسلامی احساسات ضد آمریکایی شعله ور شود؛ و این منحصر به ایران هم نیست و حدود یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان در دنیا شعارهای ضد آمریکایی سر می‎دهند. بجاست ملت آمریکا به دولت خود اعتراض کنند که آبرو و حیثیت کشور بزرگ آمریکا چرا باید دستخوش حمایت از اسرائیل باشد. ملت های مسلمان با ملت آمریکا دشمن نیستند، با روشهای پیش گرفته توسط دولت آن کشور مخالف اند. آمریکایی ها باید به همین قانع باشند که کشورهای اسلامی بازار بزرگی برای مصنوعات آمریکا هستند، و دست از حمایت یک رژیم غاصب بردارد و از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت کند.

احساس شخصی آیت الله خمینی در مورد آمریکا چه بود؟

حکومت استبدادی شاه را آمریکایی ها با کودتای 28 مرداد سر کار آورده و سرپا نگه داشتند و تا آخر کار هم از شاه و سیاست های وی حمایت کردند. خوی

ناوبری کتاب