صفحه ۲۸۰

«58» مصاحبه تلویزیونی شبکه جهانی بی بی سی (WORLD BBC)

13821211
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ آیا احساسات ضد آمریکایی در به وجود آمدن انقلاب دخیل بود؟]

گذشته از برخی دلایل که مردم ایران به دلیل آنها انقلاب کردند، احساسات ضد آمریکایی و دشمنی با آمریکا تا چه حدی در به وجود آوردن انقلاب دخیل بوده است ؟

اولا: به خانه ما خوش آمدید. من در بدو امر باید به این نکته اشاره کنم علی رغم این که برخی اعتقاد دارند در مسائل سیاسی نباید شفاف بود و باید دوپهلو اظهارنظر کرد، من در مسائل سیاسی و غیر آن صراحت لهجه دارم. البته معصوم نیستم و نمی گویم اشتباه نمی کنم ولی عقاید خود را با صراحت بیان می‎کنم. و ثانیا: در رابطه با پرسش شما، حدود 60 سال پیش ایران تحت فشار سیاست های استعماری انگلستان و شوروی سابق بود، و بر این اساس مردم ایران به آمریکایی ها خوشبین بوده و آمریکا را فرشته آزادی می‎پنداشتند. ولی آمریکا پس از کنارزدن آن دو قدرت عملا خود میراث خوار استعمار شد. و خود آمریکایی ها همان روشهای استعماری را ادامه دادند به گونه ای که ارتش ایران در حقیقت توسط آمریکایی ها اداره می‎شد. نفوذ آمریکا در دربار هم نباید فراموش شود. البته آنها کار خود را این گونه توجیه می‎کردند که قصد مبارزه با مارکسیسم را دارند و با این بهانه دولت استبدادی را تقویت می‎کردند، غافل از این که همین حمایت از دولت مستبد خود انگیزه ای خواهد شد برای جذب مردم به سوی مارکسیسم. و دولت های استبدادی که مورد حمایت آمریکا بودند مردم آزاده را سرکوب می‎کردند.

ناوبری کتاب