صفحه ۲۸

پس در درجه اول بر فقهای توانمند و در درجه بعد عدول مؤمنین و در درجه سوم فساق مؤمنین واجب است متصدی حاکمیت گردند؛ هرچند مردم راضی نباشند و به سقوط خود راضی باشند؛ و این امر یک تکلیف است، البته به مقدار لزوم و ضرورت.

ضمنا شتم هیچ گاه در حکومت محتاج الیه نمی باشد؛ و در موارد تزاحم ملاکات و احکام به حکم عقل اهم بر مهم مقدم است. می‎دانید که تفصیل این قبیل مسائل در نامه نمی گنجد و برای جنابعالی یک اشاره کافی است.

ان شاءالله سالم و موفق باشید و بتوانید در هر حال به اسلام و مسلمین و مظلومین خدمت کنید، و در این ماه رحمت و برکت از جنابعالی ملتمس دعای خیر می‎باشم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
5 رمضان المبارک 1423 - 1381820
قم المقدسة - محصورا فی الدار - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب