صفحه ۲۷۴

مردم بی گناه و ورود خسارتهای سنگین شد، در همان زمان اینجانب آن را محکوم کرده و آن را گناهی بزرگ دانستم؛ و از دولت آمریکا خواستم عاقلانه برخورد کرده و از هرگونه اقدام خشن و عکس العمل تند و هجوم کور و بی رویه خودداری کند.

متأسفانه در این میان اسرائیل از جو کاذبی که علیه اسلام و مسلمانان ایجاد شده بود سوءاستفاده کرده و حملات خود را از زمین و هوا به مردم مظلوم فلسطین تشدید نمود.

[ احقاق حقوق ملت های مسلمان ]

بسیاری از آزاداندیشان جهان غرب، از اوضاع سیاسی و اجتماعی جهان اسلام و بی عدالتی های اجتماعی و سیاسی در این کشورها (از جمله حصر خانگی جنابعالی و نیز پایمال شدن حقوق شهروندان در ایران) بسیار متأثر هستند و مایل اند در حد توان خود برای کمک به بهبود اوضاع در این کشورها کمک نمایند. متأسفانه برخی رهبران غرب (از جمله بوش) از این خیرخواهی سوءاستفاده کرده و وانمود می‎کنند که حمله نظامی به عراق و افغانستان، با هدف رهایی مردم آن کشورها از قید و بند استبداد صورت گرفت. حضرتعالی چه پیشنهادی برای مخاطبان آمریکایی خود دارید، و به نظر شما عامه مردم از چه راهی می‎توانند برای احقاق حقوق ملت های مسلمان کمک نمایند؟

آزادی و عدالتی که از بیرون یک جامعه تزریق شود بدون آن که آن ملت نسبت به آن احساس نیاز کرده و به حقوق خویش واقف باشند، امری عرضی و ناپایدار خواهد بود؛ و تا در درون و گوهره ذات یک اجتماع و کشوری فرهنگ عمومی نسبت به آزادی و عدالت افزایش نیابد، مشکل اساسا حل نشده و رفع مشکلات به صورت زودگذر خواهد بود. در قرآن کریم خداوند می‎فرماید: (ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم) یعنی خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنها خود را دگرگون نمایند. و از پیامبراکرم (ص) نقل شده: "کما تکونوا یولی علیکم" یعنی همان گونه که هستید بر شما حکومت خواهد شد. اگر چه وجود بسیاری بی عدالتی ها در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی و

ناوبری کتاب