صفحه ۲۷۳

لطف برخورد کن و از درنده خویی پرهیز نما، زیرا آنان یا برادر دینی تو هستند یا در خلقت با تو هم نوعند. البته مرد و زن در ساختمان بدنی و روحی و فکری تفاوتهای ذاتی دارند و تشریع احکام الهی که از ناحیه خالق آنهاست متناسب با تکوین و سازمان بدنی و روحی آنان می‎باشد. و تفصیل در نامه نمی گنجد.

[ اعمال خشونت به نام دین ]

متأسفانه در سالهای اخیر رسانه های گروهی غرب چهره زشتی از اسلام ترسیم کرده و مسلمانان را به عنوان مشتی تروریست و آدم کش معرفی می‎کنند. در این میان برخی اقدامات عده ای از پیروان دین اسلام (از جمله حادثه حمله به برجهای تجارت جهانی در نیویورک و یا بمب گذاری در مکانهای توریستی، اتوبوسهای مملو از مسافر و نیز کلیساها و معابد مذهبی) این باور را در میان بسیاری از غربی ها تقویت کرده است که اسلام دین خشونت، کشتار و عدم مداراست. به عقیده شما مسلمانان و نیز خیراندیشان غیر مسلمان چگونه باید به خشونت هایی که به اسم اسلام صورت می‎گیرد واکنش نشان دهند؟

تجاوز و کشتار در هر کجای دنیا با هر ایده و عقیده ای عقلا و شرعا مذموم است. دین اسلام دینی منطبق بر عقل است و با خشونت و ترور مخالف است. زیرا علاوه بر تجاوز آشکار به حقوق انسانها اختلال نظام و سلب امنیت عمومی را در پی دارد.

امام صادق (ع) فرمودند: "رسول خدا(ص) از ترور نهی کردند، اسلام تحقیقا قید و مانع ترور است." با کمال تأسف قرائت های غلط و ناصواب از دین و تحجرگرایی و دگماتیسم مذهبی و روشهای برخی از دولت ها باعث شده است که چهره خشنی از اسلام در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان نمایانده شود. بهترین روش فهم دقیق از آموزه های دینی و سپس معرفی آن و اجرای دستورات دینی متناسب با تحولات جامعه است، و رعایت مصالح و مفاسد اجتماعی می‎تواند راهکار مناسبی در این زمینه باشد. و در موارد تزاحم ملاکات تقدیم اهم بر مهم لازم و ضروری است. لازم به ذکر است در رابطه با واقعه 11 سپتامبر که منجر به کشته شدن بسیاری از

ناوبری کتاب