صفحه ۲۷۲

از آن ایدئولوژی مورد خواست مردم منحرف نشوند؛ و به مناسبت حکم و موضوع و این که فقیه کارشناس در مسائل اسلامی است، هدف از ولایت فقیه همان ولایت فقه است؛ و اگر ولی فقیه شرایط مجری بودن را داراست، خود بر حسب آرای مردم متصدی خواهد شد؛ و الااو تنها ناظر بر قوه مجریه و سایر قواست، و در اموری که در تخصص فقهی او نیست نباید دخالت کند.

ولی فقیه باید دارای اختیارات و زمان محدود باشد و از نظارت و انتقادات مردمی معاف نیست. ولی فقیه چون دیگر مسئولان فرا قانون نمی باشد و او و نهادهای تحت مسئولیت وی باید پاسخگوی اعمال خویش باشند.

[ حقوق بشر از دیدگاه اسلام ]

برخی علمای مذهبی مسلمان به ارزشهای حقوق بشر اعتراض کرده و مواردی نظیر آزادی بیان و اندیشه، برابری حقوق پیروان تمامی شهروندان (جدای از نژاد و مذهب و یا جنسیت آنها) و نیز برابری حقوق زن و مرد را مختص جوامع غربی می‎دانند. نظر حضرتعالی به عنوان یک روحانی اندیشمند مسلمان در این باره چیست ؟ آیا معتقدید که حقوق بشر خاص غربی هاست و ربطی به ارزشهای اسلامی ندارد، و یا بر عکس بر این باورید که جوامع مسلمان نیز می‎باید احترام به حقوق بشر را سرلوحه خود قرار دهند؟

موضوع رعایت حقوق بشر که حفظ کرامت انسانها می‎باشد از همان ابتدای ظهور دین اسلام مورد توجه بوده است. در قرآن کریم انسان به عنوان خلیفه خداوند بر روی زمین و مسجود فرشتگان و بهترین مخلوق خداوند معرفی شده است. و در سوره اسراء(آیه 70) می‎خوانیم: (و لقد کرمنا بنی آدم... و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا) . و در این جهت همه انسانها یکسانند. و پیامبراسلام (ص) فرموده اند: مردم همچون دانه های شانه مساوی اند؛ یعنی در حقوق فطری و اجتماعی مساوی خواهند بود. امام علی (ع) در نامه معروف خویش به مالک اشتر در مورد حقوق مردم فرموده اند: با مردم با رحمت و محبت و

ناوبری کتاب