صفحه ۲۶۹

[ کیفیت تدریس پس از رفع حصر]

در حال حاضر حضرت آیت الله تدریس دارید یا نه ؟ آیا تهدید و ارعاب می‎شوید؟

درس خارج فقه را که پس از رفع حصر شروع کردم به واسطه کسالت و زیاد بودن سن نتوانستم ادامه دهم، ولی در حال حاضر به تدریس نهج البلاغه مشغول هستم. مشکلی هم ندارم، کسی هم من را تهدید نمی کند، اگر چه آزادی کامل به دست نیاورده ام ولی همیشه صراحت لهجه داشته ام. حتی نسبت به استاد خیلی از بزرگان مرحوم آیت الله بروجردی هم اشکالاتم را مطرح می‎کردم؛ بدین لحاظ مورد انتقاد قرار می‎گرفتم. به واسطه همین صراحت لهجه هم مورد هجومهای زیادی قرار گرفته و می‎گیرم.

آرزوی شما درباره برگزاری یک انتخابات آزاد چیست ؟

اگر شورای نگهبان دخالت نکند و فقط نظارت نماید و انتخابات سالمی برگزار شود و دست از نظارت استصوابی برداشته شود، انتخابات گرم و خوب برگزار خواهد شد؛ وگرنه شاهد انتخاباتی سرد خواهیم بود.

[ تشکر از دولت آلمان به دلیل میانجیگری برای تبادل اسرای فلسطینی و اسرائیلی ]

در پایان این مصاحبه حضرت آیت الله منتظری خطاب به خبرنگار گفتند:

چند روز پیش سفیر آلمان به منزل ما آمد، من به ایشان نکاتی را گفتم که با توجه به این که جنابعالی خبرنگاری آلمانی هستید مناسب می‎دانم آنها را برای شما هم تکرار کنم.

من از سفیر آلمان به دلیل حمایت پارلمان آلمان از نمایندگان متحصن در مجلس ایران تقدیر و تشکر کردم، و همچنین از این که آلمانها واسطه شدند تا اسرای فلسطینی و لبنانی با اسرای اسرائیلی مبادله شوند نیز تشکر کردم. در رابطه با مسائل فلسطین به سفیر آلمان متذکر شدم: تولد کشوری به نام اسرائیل عکس العمل

ناوبری کتاب