صفحه ۲۶۸

[ برکناری از مسئولیت ]

روزهای آینده مصادف است با بیست و پنجمین سالگرد انقلاب 57، چه شد که شما از انقلاب جدا شدید؟

من از انقلاب جدا نشده ام، آقایان من را کنار گذاشتند. من هم هیچ گاه طالب مقام نبوده ام.

چگونه شما را کنار گذاشتند؟

نامه 136816 نوشته شد - حال خود آیت الله خمینی نوشته یا دیگری نمی دانم - و من هم پس از آن خیالم راحت شد چون دیگر مسئولیتی در حاکمیت نداشتم.

[ حکومت آینده عراق ]

عراق همسایه شماست و آزاد شده است، چه آرزویی برای عراق دارید؟

از این که شر صدام کنده شد خوشحالیم، اگر چه به بهانه سلاحهای کشتار جمعی به عراق حمله شد، و حالا گفته می‎شود از این سلاحها اثری به دست نیامد، ولی به نظر من صدام از هزاران سلاح کشتار جمعی بدتر بود.

امیدوارم در کشور عراق انتخاباتی آزاد و عمومی برگزار شود - همان گونه که آیت الله سیستانی هم گفته اند - و آمریکایی ها هم پس از تشکیل یک حکومت و تثبیت آن کشور عراق را ترک کنند، چون ماندن بیش از این برای آنها بسیار ضرر دارد.

چه نوع حکومتی برای عراق به نظرتان می‎رسد، آیا دموکراتیک یا دارای یک رهبر مذهبی باشد؟

خواهی نخواهی چون مردم عراق مسلمان هستند خواهان آن هستند که موازین اسلامی اجرا شود، ولی لازم نیست که در مقام اجرا روحانی در رأس حاکمیت باشد. حکومتی که در عراق شکل می‎گیرد اگر چه طبق نظر اکثریت شکل می‎گیرد ولی حقوق اقلیت ها هم باید رعایت شود.

ناوبری کتاب