صفحه ۲۶۶

«56» مصاحبه خبرنگار روزنامه آلمانی "اشترن"

13821119
( بسم الله الرحمن الرحیم)

[ هدف اصلی از تصویب اصل 99 قانون اساسی ]

حضرتعالی کار شورای نگهبان در رد صلاحیت های گسترده را بحران نامیده اید. چه بحرانی به نظرتان پیش می‎آید؟

بنای من همیشه بر این بوده است حق را بگویم گرچه به زیان و ضرر خودم باشد. در حدیث آمده است: "قل الحق و ان کان مرا"؛ واقعیت مطلب این است که من خودم چون رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودم گواهی می‎دهم که آنچه شورای نگهبان انجام می‎دهد برخلاف هدف اصلی از تصویب اصل 99 است.

شورای نگهبان به جای این که جلوی دخالت ها را بگیرد خود دخالت می‎کند، و انتخابات آزاد با این وضعیت انجام نخواهد گرفت. برگزار نشدن انتخابات آزاد و برگزاری انتصابات یعنی ایجاد بحران در کشور.

چه اشکالی ممکن است پیش بیاید؟

چه بحران و اشکالی از این مهمتر و بزرگتر که مردم در انتخابات شرکت نکنند یا شرکت گسترده نداشته باشند. مردم اگر مشاهده کنند آنچه انتظار دارند که همان انتخابات آزاد است انجام نشود قطعا شرکت نخواهند کرد.

ناوبری کتاب