صفحه ۲۶۲

سؤال چهارم: نماینده اعزامی سازمان ملل متحد به ایران در گزارشی که چند روز پیش منتشر ساخت به وجود نهادهای موازی قدرت در ایران اشاره می‎کند و در این رابطه من جمله به قوه قضائیه اشاره می‎کند، در این گزارش به فقدان آزادیهای اساسی در ایران و خفقان مطبوعاتی نیز اشاره می‎کند. وضعیت کنونی حقوق بشر در جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

جواب: گزارش مذکور اجمالا صحیح است، هرچند متصدیان امور انکار می‎نمایند.

[ رابطه دین و حکومت ]

سؤال پنجم: یکی دیگر از مسائلی که در سالهای اخیر در ایران و در دیگر کشورهای اسلامی مطرح است مقوله رابطه مذهب با نظام و لزوم جدایی دین از حکومت است، که اخیرا آیت الله سیستانی نیز درباره آن اظهارنظر کرده اند. به نظر جنابعالی آیا روحانیون و روحانیت باید در حکومت شرکت داشته باشند؟ برخی معتقد هستند که حضور فعال روحانیت در حکومت به نوعی مذهب را تضعیف نموده است. آیا با این نظر موافق هستید؟

جواب: دستورات دین مقدس اسلام منحصر در مسائل اخلاقی و عبادی محض نیست، بلکه در مسائل اقتصادی و سیاسی و جزائی و شرایط حاکمیت و روش آن نیز اسلام دستور و برنامه دارد. اگر منظور این است که این دستورات نادیده گرفته شود و حاکمیت نسبت به آنها بی تفاوت و بی اعتنا باشد، این امر پذیرفته نیست؛ زیرا اکثر مردم ایران مسلمان و خواهان اجرای آنها می‎باشند. و اگر منظور این است که اجرا لازم نیست در دست روحانیین باشد، این امر صحیح است؛ ولی نظارت روحانیت بر قوای سه گانه برای عدم تخلف آنها از موازین اسلامی امری است ضروری و لازم، به شرط این که در امور دیگر دخالت نکند و هر کاری به متخصص آن ارجاع شود. فقیه به عنوان فقیه فقط متخصص فقه است و سایر امور کشور مربوط به قوای سه گانه کشور است و آنها در برابر ملت باید پاسخگو باشند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
13821114
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب