صفحه ۲۶۰

«54» پاسخ به پرسش های ارسال شده

13821114
( بسم الله الرحمن الرحیم)

جناب آقای احمد رأفت وفقه الله تعالی لمرضاته

پس از سلام و تحیت، پاسخ مفصل سؤالات شما فعلا میسر نیست ولی به نحو اجمال به پرسش های پنجگانه شما پاسخ داده می‎شود:

[ آرمانها و شعارهای انقلاب و تحقق آنها]

سؤال اول: 25 سال از انقلابی که حضرتعالی از جمله بنیانگذاران آن بودید گذشت. 25 سال بعد از انقلاب این چنین به نظر می‎آید که هنوز بسیاری از آمال مردم چون آزادی و مردم سالاری تحقق پیدا نکرده اند. به نظر شما کدام اشتباهات در ابتدای انقلاب و یا در سالهای بعد باعث این چنین وضعیتی شده اند؟

سؤال دوم: بسیاری از کسانی که در اولین سالهای جمهوری اسلامی نقش های عمده و کلیدی را بازی می‎کردند امروز یا در غربت به سر می‎برند یا در داخل کشور در انزوا قرار دارند. جمهوری اسلامی فرزند انقلاب 25 سال پیش، چه تفاوتهای کلانی با جمهوری اسلامی کنونی دارد؟

جواب: اصل انقلاب 1357 در ایران انقلاب مبارکی بود، و تقریبا همه طبقات جامعه در آن شرکت داشتند، و انگیزه آنان امور مادی و رفاهی نبود بلکه مقصود جلوگیری از دخالت های ناروای بیگانگان و استبداد و خودسری حکام بود، و شعارهای سه گانه: "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" شعار مردم بود، و

ناوبری کتاب