صفحه ۲۵۹

(بسمه تعالی)

پس از سلام، اینجانب نظر خویش را در رابطه با عمل شورای نگهبان بارها و از جمله اخیرا در نامه به شورای مذکور اعلام کرده ام.

هدف از تصویب اصل 99 نظارت شورا بر اصل انتخابات برای تأمین آزادی آن و جلوگیری از دخالت ناروای قوه مجریه در امر انتخابات بود، و احراز صلاحیت ها وظیفه قوه مجریه به وسیله معتمدین محلی است؛ و آنچه مورد عمل شورای نگهبان است از رد صلاحیت ها و بالا و پایین بردن منتخبین مردم، علاوه بر مخالفت با روح اصل 99 و آزادی انتخابات موجب تضییع حقوق کاندیداها و اهانت به آنان و ملت و باعث ایجاد بحران در داخل و خارج و زیر سؤال بردن انتخابات و دلسردی مردم از شرکت در آن می‎باشد.

13821112
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب